Herberg Eckartdal

Acht maanden een zondagmorgen

Lezingen voor persoonlijke verdieping en verbreding van inzicht

Nuenenseweg 1, 5631 KB, Eindhoven

De lezingen gaan over levensbeschouwelijke vragen op het snijvlak van cultuur, religie en samenleving.
De bijeenkomsten worden gehouden op de aangegeven zondagen, van 10:30 tot 12:30 uur.
Na een inleiding van een uur volgt een kwartier pauze met koffie of thee.
Daarna kunnen de bezoekers met de inleider over het behandelde thema in gesprek gaan.
De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten.
Het is verboden om tijdens de lezingen te fotograferen, filmen of geluidsopnamen te maken!

Datum Sprekers Thema

2018

16 september Ds. Ids Smedema, Amersfoort Gewelddadig ingrijpen om vrede te brengen?
21 oktober Dr. Kick Bras, Haarlem Oog in oog met het geheim van het leven
18 november Gerard Rooijakkers 'Jezus Waaghals'
16 december Dr. Janneke Stegeman 'Alles moet anders!'

2019

20 januari Piet Winkelaar 'Kijken en zien'
17 februari Leon Teubner Johannes van 't Kruis (tekstlezing)
17 maart Ad de Keijzer de Johannes Passion van bach
14 april Losang Gendun Boeddhisme uit de eerste hand

Download de uitgebreide brochure        Download de verkorte brochure

Helaas is de zaal in 'De Herberg' maar geschikt voor maximaal 100 personen.NieuwsIn 2011 heeft het Eindhovens Dagblad over de Begijnenhofgesprekken geschreven.
PERS bericht

Op woensdag 25 september 2013 opent het Spiritueel café te Eindhoven om 19.30 uur de deuren!Beperkte rechten en verantwoording

Het is ten strengste verboden om tijdens de lezingen te fotograferen,
filmen of geluidsopnamen te maken!

De teksten (en de geluidsweergaven) van deze lezingen op deze website zijn 'niet geautoriseerd'.
Het is toegestaan deze gepubliceerde teksten en geluidsopnamen ongewijzigd en in originele staat
door te geven of er naar te verwijzen, voor zover dit geen commercieel doel betreft.
Bovendien dienen deze voorwaarden erbij doorgegeven te worden.

'niet geautoriseerd' wil zeggen dat het verboden is uit deze lezingen te citeren.
D.w.z. geen deel of het geheel aanhalen als zijnde de uitspraak van de spreker.
Dit is nodig om te vermeiden dat delen uit hun context gehaald worden.
Delen kunnen ook voor een specifieke vraagsteller of enkel voor dat publiek bedoeld zijn.

Het is fijn als u iets met gedachte uit deze lezingen wilt doen voor andere mensen,
U dient daarvoor apart toestemming aan de spreker te vragen.
Voor gewoon eigen gebruik is dus geen toestemming nodig.